Mali ste už 18 rokov?

Ľutujeme musíte byť starší ako 18 rokov.

Na ochrane Vášho súkromia nám mimoriadne záleží. Naše smernice pre ochranu dát popisujú, aký druh informácií na našej webovej stránke od Vás získavame a ako s týmito informáciami nakladáme. ŠAFY production SK s.r.o. si ako prevádzkovateľ týchto webových stránok vyhradzuje právo tieto smernice kedykoľvek aktualizovať, o čom Vás budeme na tejto webovej stránke vždy informovať.

Aké osobné informácie ŠAFY production SK ukladá?

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, zaznamená náš web server kvôli bezpečnosti systému dočasne meno domény alebo IP adresy opytujúceho sa počítača, dátum prístupu, otázku dátového súboru klienta (meno súboru a URL), http zodpovedný kód, webovú stránku, z ktorej nás navštívite a počet bytov prenesených v rámci spojenia.

V určitých prípadoch ukladáme niektoré informácie vo forme tzv. „Cookies“ (viď dole) na Vašom počítači. ŠAFY production v žiadnom prípade nezískava dáta, z ktorých sa dá vyčítať identita jednotlivého návštevníka, s výnimkou toho, kedy nám sami vaše osobné dáta poskytnete. ŠAFY production nepoužíva žiadne technologické pomocné prostriedky, ktoré sú cielené na identifikáciu návštevníka.

Ako používa ŠAFY production SK opatrené informácie?

ŠAFY production používa získané informácie len k účelom technickej administrácie webovej stránky a ku splneniu Vašich prianí a požiadavkov, rovnako tak aj ku zlepšeniu ponúkaných služieb a webovej stránky. Len vtedy, pokiaľ ste nám dali predtým súhlas, využijeme dáta na ankety vzťahujúce sa k produktom a k našim marketingovým účelom.

ŠAFY production SK neposkytuje Vaše údaje tretej osobe.

ŠAFY production nedáva Vaše údaje k dispozícií žiadnej tretej osobe, s výnimkou toho, pokiaľ je to nutné na základe platných zákonov, policajného vyšetrovania alebo súdneho procesu, kedy sú tieto informácie dôležité. Demografické informácie v anonymnej forme môžu byť eventuálne tretej osobe poskytnuté. 

Cookies

Ako mnoho iných komerčných webových stránok využívame eventuálne štandardnú technológiu, tzv. „Cookie“, aby sme získali informácie o tom, ako je naša webová stránka používaná. Cookie je krátky textový súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevnom disku Vášho počítača (pokiaľ to váš webový prehliadač povolí) a ktorý môže byť neskôr vyvolaný, aby sme Vás u nás identifikovali. Technológia Cookie bola vyvinutá preto, aby webová stránka rozpoznala prehliadač návštevníka ako opakovaného návštevníka a mohla uložiť a znova vyvolať preferencie, ktoré návštevník pri návšteve stránky nastavil. Cookie môže byť prečítaný jedine z webovej stránky, ktorá ho vytvorila. Cookies môžu bezpečne uložiť heslo zákazníka, personalizovať homepage, zadať, ktoré časti webovej stránky sú navštevované, alebo sledovať učinený výber, napr. výber do „nákupného košíka“. Naše Cookies zaevidujú meno Vašej domény a sledujú Vaše kliknutia na našej webovej stránke. Cookie nemôže vyvolať vo Vašom pevnom disku žiadne iné dáta ani Vašu e-mailovú adresu a nemôže prenášať žiadne počítačové víry. Cookies zjednodušujú Vaše používanie webovej stránky, slúžia bezproblémovému fungovaniu a pomáhajú nám zaistiť bezpečnosť webovej stránky. Cookies nemôžu Vášmu počítaču uškodiť a neobsahujú žiadne osobné či súkromné dáta.